Kalendarz 2018/2019

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

 

I semestr

03.09.2018 r. – 25.01.2019 r.

 

II semestr

28.01.2019 r. – 21.06.2019 r.

 

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2018 r. – 31.12.2018 r.

 

Ferie zimowe

11.02 – 24.02.2019 r.

 

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04 – 23.04.2019 r.

 

Egzamin klas VIII

15-17.04.2019 r.

 

Zakończenie zajęć w klasach III XIV LO

26.04.2019 r.

 

Egzamin maturalny w sesji wiosennej:
- część pisemna
- część ustna

06 - 24.05.2019 r.
ustali dyrektor szkoły

 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-
wychowawczych

21.06.2019 r.

 

Ferie letnie

24.06 – 31.08.2019 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

 

8 dni w Szkole Podstawowej nr 45:

 

a)    2 listopada 2018 r. (piątek)

 

b)    2 stycznia 2019 r. (środa)

 

c)    15, 16, 17 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – egzamin ósmoklasisty

 

d)    29, 30 kwietnia 2019 r. (poniedziałek, wtorek)

 

e)    2 maja 2019 r. (czwartek)

 

10 dni w XIV Liceum Ogólnokształcącym:

 

a)    2 listopada 2018 r. (piątek)

 

b)    2, 3, 4 stycznia  2019 r. (środa, czwartek, piątek)

 

c)   29, 30 kwietnia2019 r. (poniedziałek, wtorek)

 

d)    2 maja 2019 r. (czwartek)

e)   6, 7, 8 maja 2019 r. (poniedziałek, wtorek, środa) – egzamin maturalny

 

 

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie