Zebrania i konsultacje z rodzicami 2018 / 2019


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Harmonogram zebrań i konsultacji z rodzicami
w roku szkolnym 2018/2019

 

Harmonogram zebrań z Rodzicami w roku szkolnym 2018/2019

XIV Liceum Ogólnokształcące

 

 I SEMESTR    

  II SEMESTR    

    GODZINY    

  Zebrania  ogólne z Rodzicami  

11.09.2018

06.11.2018

29.01.2019

02.04.2019

21.05.2019

 g. 16.30

    Konsultacje indywidualne

  04.12.2018

05.03.2019

 g. 16.30-17.30

 

Podczas zebrań ogólnych Państwo Nauczyciele niepełniący funkcji wychowawczej udzielają rodzicom uczniów konsultacji w godzinach 17.00 - 18.00

 

PRZYDZIAŁ SAL NA ZEBRANIA Z RODZICAMI

 

 Klasa  Wychowawca   sala 
 I A  P. Anna Dąbrowska
   C 34
 I B  p. Barbara Mrozek    C 36
 I C  p. Małgorzata Sidor    C 7
I D p. Norbert Piskorski   C 20
II A

p. Jolanta Kozioł

C 37

II B

p. Grażyna Buszko

C 23

II C

p. Renata Wzorek

C 9

II D

p. Michał Barański

C 8

III A

p. Monika Swinarska-Meksuła

C 33

III B

p. Piotr Czarski

C 10

III C
p. Andrzej Zegzdryn   C 35
III D p. Beata Jasińska   C 13

 

 

 

 

 

 

 

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie