Rada Rodziców


Prezydium Rady Rodziców
przy
Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1
im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

 

1) P. Izabela Oknińska – przewodnicząca

2) P. Dariusz Sadowski – wiceprzewodniczący

3) P. Marek Kosicki – skarbnik

4) P. Sylwia Szajc – członek

5) P. Joanna Łysobycka – członek

 

6) P. Krzysztof Czubiel – członek


Komisja Rewizyjna

1) P. Krzysztof Skulimowski – przewodniczący

2) P. Adam Kopeć – wiceprzewodniczący

3) P.  Marta Korzeniowska - członek

 

informacja z wykonania preliminarza finansowego w latach 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017

 

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie