Oferta edukacyjna XIV LO na rok 2020/2021

Oferta edukacyjna XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021

 Przypominamy, że w systemie rekrutacyjnym istnieje możliwość wyboru trzech szkół, 

ale w obrębie szkoły można wybrać dowolną liczbę oddziałów. 

Ostateczny termin złożenia wniosku upływa z dniem 10 lipca 2020r.

 

Klasa

Przedmioty innowacyjne

Przedmioty rozszerzone

Języki obce

1A
wojskowa

- edukacja wojskowa
- sztuki walki
- strzelectwo sportowe
- ratownictwo

- j. angielski

- historia

- język angielski

- j. niemiecki/ j. hiszpański

1B
wojskowo-informatyczna

- edukacja wojskowa 

- cyberbezpieczeństwo
- sztuki walki 
- strzelectwo sportowe 

- geografia

- informatyka

- język angielski

- j. rosyjski/j. niemiecki

1C
wojskowa

- edukacja wojskowa
- sztuki walki
- strzelectwo sportowe
- elementy rozpoznania
i nawigacji

- historia

- geografia

- język angielski

- j. niemiecki/j. hiszpański

1D

służb granicznych

- edukacja celno-prawna
- edukacja mundurowa
- techniki operacyjne i kryminalistyka
- strzelectwo sportowe

- język angielski

- wos

- język angielski

- j. niemiecki/j. rosyjski

 

Dokument o klasach wojskowych XIV LO - "Szukając siebie" 
Ślubowanie klas I w roku szkolnym 2018/2019
Ślubowanie klas I w roku szkolnym 2016/2017
Ślubowanie klas I w roku szkolnym 2015/2016
Ślubowanie klas I w roku szkolnym 2014/2015
 

KLASY WOJSKOWE
- Edukacja wojskowa prowadzona jest przez Oficerów i Podoficerów Wojska Polskiego w oparciu o infrastrukturę wojskową.
- Organizujemy kursy spadochronowe i nurkowania, obozy kondycyjno-wojskowe z elementami samoobrony, wspinaczki, taktyki, survivalu i technik linowych.
- Szkolenie obejmuje: elementy musztry wojskowej i regulaminów, pierwszej pomocy przedmedycznej i medycyny pola walki, technik interwencyjnych, taktyki lekkiej piechoty, łączności, terenoznawstwa, rozpoznania oraz pracę na broni palnej.
- Szkolenie realizujemy na terenie całego kraju przy wsparciu Ministerstwa Obrony Narodowej.
- Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w wojskowości (STANAG 6001) dla zainteresowanych uczniów.

Absolwenci Szkoły mogą liczyć na:
- odbycie skróconego, poligonowego szkolenia przygotowawczego dla ochotników, kończącego się złożeniem przysięgi wojskowej i przeniesieniem do rezerwy;
- pierwszeństwo w trakcie naboru do Wojsk Obrony Terytorialnej oraz innych rodzajów służby wojskowej;
- przyjęcie na studia wojskowe na preferencyjnych warunkach (dodatkowe punkty podczas procesu rekrutacji);
- konsultacje przedstawicieli WKU w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej;
- możliwość skończenia w trakcie nauki certyfikowanych szkoleń;
Wielu uczniów naszego Liceum jest żołnierzami 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

 

www.youtube.com/user/herbert14lo
www.facebook.com/herbert14lo

 

 

sg

KLASA SŁUŻB GRANICZNYCH

Uczniowie klasy Służb Granicznych:
- zapoznają się z funkcjonowaniem Krajowej Administracji Skarbowej, służb granicznych i ich współpracą z innymi służbami w państwie;
- poznają wybrane aspekty podstawy prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa międzynarodowego oraz umów międzynarodowych obowiązujących w Unii Europejskiej;
- zapoznają się z zagadnieniami związanymi ze ściganiem i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej i terroryzmem;
- dowiedzą się, jak tworzyć analizy kryminalne w procesie wykrywania przestępstw, wykorzystywać je jako narzędzie procesowe oraz w zakresie prawa dowodowego;
- zapoznają się z technikami prowadzenia działań operacyjnych w celu pozyskania materiału dowodowego przy użyciu nowoczesnej technologii oraz pracy w środowisku narażonym na wystąpienie przestępstwa.
Szkolenie obejmuje elementy musztry wojskowej, regulaminy oraz pracę z bronią palną.

 

Regulamin rekrutacji XIV LO

Strona rekrutacyjna kandydata: https://lubelszczyzna.edu.com.pl/kandydat/app/index.html

Harmonogram rekrutacji: https://www.gov.pl/web/edukacja/harmonogram-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021

Zarządzenie nr 9/2020 Lubelskiego Kuratora Oświaty w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty: https://www.kuratorium.lublin.pl/pliki/akt/id_10450/zal/zarz%B9dzenie.pdf

 

 

  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie