Zamówienia publiczne


 aktualizacja 11.12.2019

Inofrmacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

W dniu 10.12.2019 r, został wyprany wykonawca na dostarczenie  pn: Pakiet wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2019r – (zestawienie umundurowania dla jednego ucznia) zwane „pakietem umundurowania"

Wybrany wykonawca:
ArsenaŁ Sp. z o. o. ul. Traugutta 29, 21-040 Świdnik

Załącznik nr 5

 

 


 aktualizacja 02.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 
20-109 Lublin NIP 9462575811
0dbiorca : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pn:
Pakiet wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2019r – (zestawienie umundurowania dla jednego ucznia) zwane „pakietem umundurowania" wg asortymentów w załączniku nr 3, 4.

Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 06.12.2019r. za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5 lub na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin dostawy zamówienia ustala się na dzień 16.12.2019r.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Pan Ryszard Rotkiewicz kier.gospodarczy szkoły. tel. 81-7413-703.

Załączniki

 


 

aktualizacja 02.12.2019

W związku ze mniana specyfikacji zamóienia zapytanie ofertowe z dnia 26.11.2019 na zamówienie pn:
Pakiet wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2019r –(zestawienie umundurowania dla jednego ucznia) zwane „pakietem umundurowania", zostaje annulowane

 

 


aktualizacja 26.11.2019

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 
20-109 Lublin NIP 9462575811
0dbiorca : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pn:
Pakiet wyposażenia mundurowego ucznia klasy mundurowej w 2019r –(zestawienie umundurowania dla jednego ucznia) zwane „pakietem umundurowania" wg asortymentów w załączniku nr 3, 4.

Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 04.12.2019r. za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5 lub na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin dostawy zamówienia ustala się na dzień 13.12.2019r.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Pan Ryszard Rotkiewicz kier.gospodarczy szkoły. tel. 81-7413-703.

Załączniki

 


 

aktualizacja 21.08.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 
20-109 Lublin NIP 9462575811
0dbiorca : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pn:

Dostawa  pomocy dydaktycznych do pracowni chemicznej ,biologicznej ,fizycznej,  geograficznej  w szkole podstawowej.

Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 26.08.2019r. za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5 lub na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

Termin dostawy zamówienia ustala się na dzień 10.09.2019r.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Pan Ryszard Rotkiewicz kier.gospodarczy szkoły. tel. 81-7413-703.

załączniki

  


 

aktualizacja 19.12.2018

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, im. Zbigniewa Herberta z siedzibą przy ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin , na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostarczenie:

 Pakietu indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej.

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została wybrana firma: SPECARMS Michał Andrzejewski, ul. Kościuszki 2, 08-110 Siedlce NIP 8212550330

 

 

 


 

aktualizacja 14.12.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 
20-109 Lublin NIP 9462575811
0dbiorca : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pn:
Pakiety indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej wg asortymentów w załączniku nr 3.

Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 18.12.2018r. za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5 lub na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin dostawy zamówienia ustala się na dzień 27.12.2018r.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Pan Ryszard Rotkiewicz kier.gospodarczy szkoły. tel. 81-7413-703.

zapytanie ofertowe (*.doc)

opis asortymentu (*.pdf)

wzór umowy (*.doc)

oferta cenowa (*.doc)

załącznik nr 3 (*.doc)

załącznik nr 4 (*.doc)

załącznik nr 5 (*.doc)


 

aktualizacja 18.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1 
20-109 Lublin NIP 9462575811
0dbiorca : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pn:
Pakiety indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej wg asortymentów w załączniku nr 3.

Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 20.12.2017r. za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5 lub na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin dostawy zamówienia ustala się na dzień 27.12.2017r.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Pan Ryszard Rotkiewicz kier.gospodarczy szkoły. tel. 81-7413-703.

szczegółowy opis (*.doc)

załącznik nr 3 (*.doc)

wzór umowy (*.doc)

oferta cenowa (*.doc)


 

aktualizacja 18.12.2017

W związku ze zmianą przedmiotu zamówienia anuluje się zapytanie ofertowe z dnia 14.12.2017r.  dotyczące dostawy indywidualnego pakietu wyposażenia ucznia klas mundurowych.

 

 


 aktualizacja 14.12.2017

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Lublin Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin NIP 9462575811
0dbiorca : Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5
zaprasza do złożenia propozycji cenowej na zamówienie pn:
Pakiety indywidualnego wyposażenia ucznia klasy mundurowej wg asortymentów w załączniku nr 1, 2.

Propozycję cenową należy złożyć w formie pisemnej w terminie do dnia 19.12.2017r. za pośrednictwem poczty na adres: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5 lub na mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami z ramienia zamawiającego jest Pan Ryszard Rotkiewicz kier.gospodarczy szkoły. tel. 81-7413-703.

szczegółowy opis (*.doc)

załącznik nr 1 (*xls)

załącznik nr 2 (*xls)


 

aktualizacja 04.12.2017

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, im. Zbigniewa Herberta z siedzibą przy ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin , na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579.), informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi   o wartości szacunkowej poniżej 209 000 euro w trybie przetargu nieograniczonego na:

 

Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów ZSO nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w okresie od 01.01.2018 r do 30.06.2020 r

Najkorzystniejszą ofertą pod względem kryterium podanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w kryterium oceny: najniższa cena – 60 % i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia – 40 %.) jest oferta złożona przez:

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Lucyna Gołębiowska, ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała maksymalną ilość punktów
(tj. 60 pkt. w kryterium najniższa cena i 40 pkt. w kryterium doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia)   według kryteriów przedstawionych w SIWZ.

Informacje odnośnie pozostałych wykonawców:

Oferta złożona przez wykonawcę : CATERMED S.A. , ul. Ks. Siemaszki 15 A, 31-201 Kraków otrzymała 86,24 pkt. , w tym w kryterium ,,najniższa cena’’: 46,24 pkt i w kryterium: ,,doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia’’: 40 pkt.

W niniejszym postępowaniu nie wykluczono żadnego wykonawcy i nie odrzucono żadnej oferty,

                                                                                                                

 Z poważaniem:
Dyrektor
Wojciech Kalicki


 

aktualizacja 01.12.2017

 

Informacja na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz.1579.).

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
usługi o wartości szacunkowej poniżej 209 000 Euro p.n:

Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów ZSO nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w okresie od 01.01.2018 r do 30.06.2020 r

Wysokość środków, jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację powyższego zamówienia: 940 160 zł.  

Oferty złożone w postępowaniu;

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Cena oferty

Okres gwarancji

Termin płatności

Termin wykonania

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Lucyna Gołębiowska, ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin

685 152,00 zł

Nie dotyczy

30 dni

(zgodnie z SIWZ)

1.01.2018 r., do 30.06.2020 r.

2

CATERMED S.A. , ul. Księdza Siemaszki 15 a, 31-201 Kraków

888 992,00 zł

Nie dotyczy

30 dni

(zgodnie z SIWZ)

1.01.2018 r., do 30.06.2020 r.

Ponadto zamawiający informuje, że wszyscy oferenci podali informacje, że dysponują personelem z doświadczeniem w zakresie pracy na stanowisku kucharza/kucharki powyżej 36 miesięcy.

Zamawiający powiadomi wszystkich oferentów o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający przypomina, że wykonawca jest zobowiązany, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 


aktualizacja 23.11.2017

Przetarg nieograniczony
,,Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie
usług żywieniowych dla uczniów ZSO nr 1
w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie
w okresie od 01.01.2018 r do 30.06.2020 r ”

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Zespołu Szkół Ogólnokształcących NR 1 im. Zbigniewa Herberta
20-850 Lublin ul. Radzyńska 5
ogłasza przetarg nieograniczony na:

rowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów ZSO nr 1 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie w okresie od 01.01.2018 r do 30.06.2020 r.

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej w tym :
    - Świadczenie usług żywnościowych dla uczniów ZSO nr 1.
    - Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczeń kuchennych i magazynowych o pow. 452.85 m2–zał. Nr 7– za kwotę 6027,00 zł brutto (w tym VAT 1127,00 zł)/ za miesiąc.
    - Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego o pow.16.m2 za kwotę 615,00 zł brutto (w tym VAT 115,00 zł) / za miesiąc.
    - Zamawiający użyczy nieodpłatnie pomieszczenia jadalni o pow.250.0 m2 na czas prowadzenia żywienia dla uczniów ZSO nr 1.

2. Zamawiający nie dopuszcza:

   - składania ofert częściowych,

   - składania ofert wariantowych

3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej :

    www.zso1.lublin.pl - zamówienia publiczne
    BZP – pod numerem 621270-N-2017
    na tablicy informacyjnej szkoły
    
4. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie.
    Termin składania ofert upływa : 01.12.2017 r. godz. 10.00
    Otwarcie ofert nastąpi dnia:  01.12.2017 r. o godzinie 10.15 w Zespole Szkół  Ogólnokształcących NR 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5.

 OGŁOSZENIE (plik *.doc)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik *.doc)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (plik *.doc)

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ (plik *.doc)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ (plik *.doc)

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ (plik *.doc)

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SIWZ (plik *.doc)

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SIWZ (plik *.doc)

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ (plik *.doc)

 


 

aktualizacja 16.05.2017

Plan zamówień publicznych na rok 2017

Zgodnie z art. 13 a. ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówienie Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.2164 z późn. zm.) zamawiający sporządza plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

L.p.

Przedmiot

Rodzaj Zamówienia

Przewidywany tryb postępowania

Orientacyjna wartość zamówienia w zł.

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1

Prowadzenie stołówki szkolonej po przez świadczenie usług żywieniowych – sklepik szkolny

Usługa

Przetarg nieograniczony

800000

IV kwartał 2017

          


aktualizacja 10.12.2015

Zamawiający: Zespole  Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta  w Lublinie, ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin , na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z póżn. zm.) – dalej ustawa , zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi o wartości szacunkowej poniżej 207 000 euro: pn.  ,,Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych dla uczniów ZSO nr 1 w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2017 r. „

Najkorzystniejszą ofertą   pod względem kryteriów  podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( kryterium I : cena  – 90% i kryterium II:  termin płatności -  10 %  ) jest oferta nr 2 złożona przez:  
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Lucyna Gołębiewska , ul. Radzyńska 5, 20-850 Lublin

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jego oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnił warunki opisane w SIWZ oraz jego oferta uzyskała 100  punktów według kryteriów przedstawionych w SIWZ (90 pkt. w kryterium cena i 10 pkt. w kryterium termin płatności).
Informacje odnośnie pozostałych wykonawców:

Nr oferty

 

Nazwa i adres oferenta

 

Ilość otrzymanych punktów

 1.

Espana S.C. T.Prajs, A.Andrejczyk , ul. Grunwaldzka 35, 74-120 Widuchowa

97,30 pkt. ( w tym kryterium cena –87,30 pkt., kryterium termin płatności – 10 pkt.)

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik*.pdf)

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (plik*.pdf)

 


 

 

aktualizacja 01.12.2015

 

Przetarg nieograniczony

na prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie usług żywieniowych
w
Zespole  Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

przez okres 24 miesięcy

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Zespołu Szkół Ogólnokształcących NR 1 im. Zbigniewa Herberta
20-850 Lublin ul. Radzyńska 5
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie stołówki szkolnej poprzez świadczenie
usług żywieniowych  w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej w tym :
    - Świadczenie usług żywnościowych dla uczniów ZSO nr 1.
    - Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczeń kuchennych i magazynowych o pow. 452.85 m2–zał. Nr 6 – za kwotę 3100 zł brutto/miesiąc.
    - Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego o pow.16.m2 za kwotę 500 zł brutto/miesiąc
    - Zamawiający użyczy nieodpłatnie pomieszczenia jadalni o pow.250.0 m2 na czas prowadzenia żywienia.

2. Zamawiający nie dopuszcza:

   - składania ofert częściowych,

   - składania ofert wariantowych

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać u Kierownika Gospodarczego szkoły  pok. nr 1 seg A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej :

    www.zso1.lublin.pl - zamówienia publiczne
    BZP – pod numerem 176575- 2015
    na tablicy informacyjnej szkoły
    
4. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie.
    Termin składania ofert upływa : 09.12.2015 r. godz. 9.00
    Otwarcie ofert nastąpi dnia:  09.12.2015 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół  Ogólnokształcących NR 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5 w sali konferencyjnej

OGŁOSZENIE (plik *.doc)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik *.doc)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (plik *.doc)


 

aktualizacja 01.12.2015

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (plik *.doc)

 


 

Przetarg nieograniczony na prowadzenie stołówki szkolnej
oraz dzierżawę pomieszczeń kuchennych i magazynowych
w
Zespole  Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie
w okresie od 01.01.2016r. do 31.12.2017r.

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Zespołu Szkół Ogólnokształcących NR 1 im. Zbigniewa Herberta
20-850 Lublin ul. Radzyńska 5
ogłasza przetarg nieograniczony na:

Prowadzenie stołówki szkolnej oraz dzierżawę pomieszczeń
kuchennych i magazynowych  w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie

1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie stołówki szkolnej w tym :
    - Świadczenie usług żywnościowych dla uczniów ZSO nr 1.
    - Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczeń kuchennych i magazynowych o pow. 452.85 m2–zał. Nr 6 – za kwotę 3100 zł brutto/miesiąc.
    - Wykonawca przystępując do realizacji niniejszego zamówienia zobowiązany będzie do dzierżawy pomieszczenia do prowadzenia sklepiku szkolnego o pow.16.m2 za kwotę 500 zł brutto/miesiąc
    - Zamawiający użyczy nieodpłatnie pomieszczenia jadalni o pow.250.0 m2 na czas prowadzenia żywienia.

2. Nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać u Kierownika Gospodarczego szkoły  pok. nr 1 seg A. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej :

    www.zso1.lublin.pl- zamówienia publiczne
    BZP – pod numerem  170275 - 2015
    na tablicy informacyjnej szkoły
    
4. Oferty należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Lublinie.
    Termin składania ofert upływa : 30.11.2015 r. godz. 9.00
    Otwarcie ofert nastąpi dnia:  30.11.2015 r. o godzinie 10.00 w Zespole Szkół  Ogólnokształcących NR 1 w Lublinie ul. Radzyńska 5 w sali konferencyjnej

 

OGŁOSZENIE (plik *.doc)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (plik *.doc)

ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ (plik *.doc)

 


  © XIV Liceum Ogólnokształcące im. Zbigniewa Herberta w Lublinie